COVID-19: wij­zi­ging NOW, werk­maat­schap­pij ook NOW

Werkmaatschappij ook NOW

Alert

Indien een con­cern min­der dan 20% omzet­ver­lies door de corona­cri­sis heeft, kan een werk­maat­schap­pij daar­van met mini­maal 20% omzet­ver­lies wel onder voor­waar­den voor een NOW sub­si­die in aan­mer­king komen. Dit kon­dig­de het kabi­net op 22 april 2020 aan.

Lees in onder­staan­de Law Alert wat deze wij­zi­ging pre­cies inhoudt en wat de (extra) voor­waar­den zijn.