COVID-19: tij­de­lij­ke kader­re­ge­ling staats­steun | Update

News

De Europese Commissie heeft een tij­de­lij­ke kader­re­ge­ling staats­steun aan­ge­no­men. Deze Kaderregeling stelt lid­sta­ten in staat om tot en met eind van dit jaar steun­maat­re­ge­len te nemen die de direc­te eco­no­mi­sche gevol­gen van het coro­na­vi­rus voor bedrij­ven het hoofd te bie­den.

Lees in onder­staan­de Law Alert over de moge­lijk te nemen maat­re­ge­len.