COVID-19: NOW ver­vangt WTV

News

Tij­de­lij­ke Nood­maat­re­gel Over­brug­ging voor Werk­be­houd ver­vangt afge­schaf­te Werk­tijd­ver­kor­ting

Van­af 17 maart 2020 18.45 uur is de rege­ling Werk­tijd­ver­kor­ting (WTV) afge­schaft. De tij­de­lij­ke Nood­maat­re­gel Over­brug­ging voor Werk­be­houd (NOW) ver­vangt de WTV. De NOW beoogt dat meer werk­ge­vers snel­ler een finan­ci­ë­le tege­moet­ko­ming in hun loon­kos­ten ont­van­gen.

Lees meer over NOW in onder­staan­de Law Alert.