COVID-19: NOW ver­vangt WTV

News

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud ver­vangt afge­schaf­te Werktijdverkorting

Vanaf 17 maart 2020 18.45 uur is de rege­ling Werktijdverkorting (WTV) afge­schaft. De tij­de­lij­ke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ver­vangt de WTV. De NOW beoogt dat meer werk­ge­vers snel­ler een finan­ci­ë­le tege­moet­ko­ming in hun loon­kos­ten ont­van­gen.

Lees meer over NOW in onder­staan­de Law Alert.