Stappenplan bij arbeids­on­ge­val­len

News

Dagelijks vin­den er in Nederland arbeids­on­ge­val­len plaats waar men­sen bij gewond raken of over­lij­den.

De werk­ge­ver heeft ver­schil­len­de ver­plich­tin­gen wan­neer er spra­ke is van een arbeids­on­ge­val.

Onderstaand stap­pen­plan helpt de werk­ge­ver ver­der.