OR congres: Medezeggenschap op koers

Jaarbeurs Utrecht - 7 november 2019

Wat is de rol van de ondernemingsraad bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en convenanten? Hoe komen convenanten tot stand, waarvoor worden ze gebruikt, hoelang zijn ze geldig en welke rechten en plichten kunnen hieraan worden ontleend? En wat is de rol van vakbonden hierin?


Een interactief en prakijkgericht antwoord op deze vragen krijgt u in een workhop tijdens Medezeggenschap op Koers van Labor & Employment advocaten
Huub van Osch, Linda Fleer en Gaby van Burken.

Interesse in deelname? Klik hier om te registeren voor dit OR congres op 7 november 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht.