Het Nederlandse UBO-register

De gevolgen van het UBO-register in Nederland

Alert

Op 4 april 2019 heeft de Minister van Financiën een wetsvoorstel gepubliceerd inzake de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (de “Richtlijn“). Volgens de Richtlijn dient elke EU-lidstaat een register bij te houden waarin de gegevens van zogenoemde ‘ultimate beneficial owners’ van bepaalde juridische entiteiten dienen te worden geregistreerd.

In deze Law Alert zetten wij de belangrijkste eigenschappen van het verwachte Nederlandse UBO-register uiteen.