Het wets­voor­stel UBO-regis­ter in de zorg

De gevolgen van het UBO-register voor zorginstellingen

Alert

In deze Law Alert wordt inge­gaan op wat een UBO en het UBO-regis­ter is en wat dit bete­kent voor zorg­in­stel­lin­gen.