DNB constateert eerste tekenen cultuurverandering in trustsector

Binnen de sector blijft onzekerheid bestaan over invulling compliance- en auditfuncties

News

Op 11 juni 2019 vond het DNB seminar Trustkantoren plaats. Directeur Frank Elderson stelde in zijn openingsspeech dat in de afgelopen drie jaar positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Zo ziet DNB vaker goede voorbeelden in de praktijk, bijvoorbeeld in de wijze waarop trustkantoren de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) onderdeel laten uitmaken van hun beleid.

 

Elderson constateert wel dat er verdere stappen te nemen zijn. Zo voldoen lang nog niet alle SIRA’s aan de vereisten zoals gesteld door DNB. Ook voldoen trustkantoren nog onvoldoende aan de eisen gesteld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) welke op 1 januari jl. inwerking is getreden. Daarnaast bestaan er vragen in de praktijk over invulling van de compliance-functie en audit-functie. Op grond van de Wtt 2018 worden verschillende vereisten gesteld aan de inrichting aan van deze functies. Zo mogen trustkantoren sinds dit jaar de compliance functie niet langer uitbesteden aan derde partijen en dienen zij deze functie intern te beleggen.

 

HVG Law heeft uitgebreide ervaring met het opstellen van SIRA’s en met advisering over inrichting van de compliance- en audit functies binnen trustkantoren. Bekijk voor meer informatie hier onze compliance continu folder.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op!