Breaking news: Wet arbeidsmarkt in balans nu echt aangenomen!

News

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans. De wet is met een meerderheid aangenomen en zal voor het overgrote deel per 1 januari 2020 in werking treden. De SGP, ChristenUnie, Fractie-Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stemden voor, maar de fracties van PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden tegen de nieuwe wetgeving.

 

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een vervolg op de in 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid (Wwz). Het belangrijkste uitgangspunt van de Wab is dat vast minder vast moet worden en flex minder flex. De wijzigingen zien daarom met name op het aantrekkelijker maken van het aanbieden van een onbepaalde tijd contract. Zo worden de premies voor flexibele contracten hoger en wordt de transitievergoeding al vanaf de eerste werkdag opgebouwd (in plaats van pas na 24 maanden) om zo het (financiële) verschil tussen tijdelijke en vaste contracten te verkleinen. Daarnaast wordt de bescherming van de oproepwerknemers aangescherpt, onder meer door de invoering van een minimale oproeptermijn. Ook voor de payrollwerknemer is beoogd de rechtszekerheid te verbeteren, zij dienen met de invoering van de Wab dezelfde arbeidsvoorwaarden te krijgen als de werknemers die rechtstreeks bij de inlener in dienst zijn. Voor wat betreft het pensioen is overigens besloten de beoogde wijzigingen uit te stellen tot 2021. To be continued…

 

Voor wat betreft de doelstelling ‘vast minder vast’ wordt het ontslagrecht versoepeld. Er wordt een zogeheten cumulatiegrond ingevoerd. Dit houdt in dat het straks mogelijk wordt om bij de kantonrechter verschillende ontslaggronden met elkaar te combineren zodat sneller tot ontbinding overgegaan kan worden. Onder het huidige recht is dit nog niet mogelijk en kan pas ontbonden worden als sprake is van een voldragen grond. Overigens is op dit punt op het laatste moment een motie aangenomen (afkomstig van SGP), waarin is bepaald dat deze cumulatiegrond niet van toepassing zal zijn als het gaat om de ontslaggrond werkweigering in verband met gewetensbezwaar. Reden voor deze motie was het standpunt dat geen sprake kan zijn van een gedeeltelijk gewetensbezwaar.

 

Nu alles in kannen en kruiken is, kunnen de voorbereidingen beginnen. Wij raden u in elk geval aan uw flexibele schil onder de loep te nemen, nu de wijzigingen in het premiestelsel financiële gevolgen voor uw organisatie kunnen inhouden.

 

Advies nodig? Wij kijken graag met u mee.

 

Lees voor meer verdieping ook onze eerdere blogs over de Wab.

"Een personeelsdossier moet meer bevatten dan verslagen van functioneringsgesprekken."

Nikki Hendriks

nikki.hendriks@hvglaw.nl +31 88 407 01 50