NV Hol­ding Busi­nesspark Lucht­ha­ven Maas­tricht (HBLM)

Acquisitie van alle aandelen Maastricht Aachen Airport B.V.

Transactie

HVG Law begeleidt NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht (HBLM) bij acquisitie van alle aandelen in Maastricht Aachen Airport B.V.

De aandeelhouders van Maastricht Aachen Airport BV hebben aangegeven de concessieovereenkomst Maastricht Aachen Airport (MAA) te willen beëindigen, omdat de groeimogelijkheden van de luchthaven niet meer aansluiten op hun ambities. Gezien het belang van de luchthaven is besloten de concessie in goed overleg minnelijk te beëindigen.

NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht (HBLM), waarvan de Provincie Limburg voor 100 procent aandeelhouder is, heeft de aandelen in MAA BV verkregen.

"De ontwikkeling van MAA vraagt om een voortdurende balans tussen maatschappelijke inzichten, omgevingsfactoren en het optimaal benutten van economische kansen."

Robin de Wit

[email protected]