‘Pen­si­oen­recht is geen post­ze­gel-spe­ci­a­lis­me’

Bernard Timmer in Mr. Online magazine - juni 2020

Publicatie

Pen­si­oen is een arbeids­voor­waar­de, maar ook een finan­ci­eel pro­duct. Een veel­om­vat­tend rechts­ge­bied, waar eco­no­mie en poli­tiek hun invloed doen gel­den, zeg­gen Bernard Timmer (HVG Law) en Ire­ne Ver­mee­ren (Jones Day) in een inter­view voor de rubriek Senior/Junior in de juni edi­tie van het tijd­schrijft Mr. Onli­ne.

Lees hier­on­der het vol­le­di­ge inter­view.