VTE-nor­me­ring

Bianca van Tilburg en Tamara Vlamings

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Expertise

Pensioen & Praktijk

De VTE-normering als maatstaf voor voldoende beschikbare tijd voor een bestuurs- of toezichtsfunctie … heeft u even?

Voor bestuurders en toezichthouders van pensioenfondsen geldt dat zij voldoende tijd beschikbaar dienen te hebben om hun functie naar behoren te vervullen. De wettelijke voltijd equivalent normering (VTE-normering) zoals vastgelegd in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit uitvoering PW) wordt gehanteerd om vast te stellen of iemand voldoende tijd beschikbaar heeft voor het uitoefenen van die functie. Dit zou enige houvast moeten geven, maar in de praktijk leidt deze VTE-normering eerder tot onjuiste vaststelling van de werkelijke beschikbare tijd.

Het gehele artikel lezen uit Pensioen & Praktijk? Klik hieronder op download.

 

Download