Trans­port­plicht en aan­sluit­plicht: strikt geschei­den regimes?

Pieter Leopold

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Expertise

Nederlands Tijdschrift voor Energierecht | nr. 3 juni 2020

De wettelijke aansluitplicht en de wettelijke transportplicht van elektriciteitsnetbeheerders vormen twee ‘grondrechten’ in de regulering van de energiesector. De laatste tijd hebben er veel procedures plaatsgevonden waarin deze wettelijke aansluit- en transportverplichtingen onderwerp van discussie waren in het licht van (verwachte) congestie op het elektriciteitsnet. In deze annotatie in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht bespreekt Pieter Leopold (HVG Law Energy & Utilities) een recente uitspraak waarin de wettelijke aansluitplicht centraal staat.

 

Download