PSD2: naar open ban­king en ban­kie­ren in een eco­sys­teem

Emanuel van Praag

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Expertise

Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2020

Wolters Kluwer heeft het boek ‘PSD2: naar open banking en bankieren in een ecosysteem.’ uitgebracht dat is geschreven door Emanuel van Praag.

De betaalmarkt is voortdurend in beweging. Ontwikkelingen op dit vlak gaan gepaard met nieuwe regulering, uitdagingen en onderliggende problematiek. Voor iedereen die zich op betaalmarkten begeeft is het van belang op de hoogte te zijn van de stand van zaken om effectief en juist te kunnen handelen. Het boek ‘PSD2: Naar open banking en bankieren in een ecosysteem’ verschaft een compleet beeld van de regulering van de betaalmarkt. Naast een helder overzicht van de huidige regelgeving, biedt de auteur unieke perspectieven op potentiële toekomstige regelgeving.

De regulering op de betaalmarkt wordt over de gehele breedte voor u in kaart gebracht: zowel de klassieke betaaldienstverlening als de nieuwe rekeninginformatiedienst komen uitgebreid aan bod. Bovendien gaat Emanuel van Praag een stap verder dan vergelijkbare titels, door een licht te werpen op de onderliggende problematiek op de betaalmarkt. Denk hierbij aan vraagstukken als: welk probleem lost een gestelde regel eigenlijk op? En welke tegenstrijdige belangen zijn hierbij afgewogen door de regelgever?

De inzichten uit ‘Naar open banking en bankieren in een ecosysteem’ zijn van waarde voor iedereen die zich begeeft op de betaalmarkten of hier studie naar doet. Op de eerste plaats komt het werk van pas onder juristen en compliance officers in financiële instellingen. Maar ook toezichthouders en beleidsmakers, evenals wetgevingsjuristen bij het Ministerie van Financiën of op Europees niveau, zijn gebaat bij de overstijgende inzichten die deze titel aan het licht brengt. Tenslotte vinden ook academici die zich toeleggen op financieel-, consumenten- en/of mededingingsrecht hierin waardevolle kennis en theorieën als kader voor toekomstig werk.

Geïnteresseerd in het kopen van dit boek? Klik dan op onderstaande button om naar de website van Wolters Kluwer te gaan.

Heeft u vragen of wilt u een nadere toelichting over dit onderwerp neem dan contact op met Emanuel van Praag. Klik op het profiel hieronder voor zijn contactgegevens.

Download de URL naar uitgeverij Wolters Kluwer