Laat nieu­we wet werk­ge­vers klok­ken­lui­ders beter bescher­men?

Willemijn Jansma

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Wil­le­mijn Jans­ma

Expertise

Labor & Employment

CHRO.nl | 10 november 2021

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest om de positie van klokkenluiders in organisaties. Het is uiteraard belangrijk dat klokkenluiders een misstand kunnen melden, zonder vrees voor benadeling. Mede daarom trad in 2016 de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders in werking. In de praktijk blijkt echter dat klokkenluiders toch vaak te maken krijgen met pesterijen door collega’s en isolatie door de werkgever. Gaat strengere regelgeving hier een einde aan maken? Arbeidsrecht advocaat Willemijn Jansma legt uit wat er verandert.

 

Lees meer