Euro­pees arrest met impact op (ver­gun­de) Neder­land­se wind­par­ken?

Sander Simonetti

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Expertise

Nederlands Tijdschrift voor Energierecht | nr. 1 februari 2021

Een onherroepelijke omgevingsvergunning is een belangrijke voorwaarde voor de ‘bankability’ (financierbaarheid) en realiseerbaarheid van een windmolenproject. Maar een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie deed het vertrouwen bij sommige projectontwikkelaars en financiers wankelen.

 

In dit artikel bespreken Sander Simonetti en Pieter Leopold de mogelijke implicaties van deze zgn. Vlarem II-zaak voor (vergunde) Nederlandse windmolenparken.

Download