Medi­cal instru­ments

De medische hulpmiddelensector en wet- en regelgeving

Onze dienstverlening nader toegelicht

Expertise

Onze klanten in de medische hulpmiddelensector adviseren wij met name met betrekking tot de wet- en regelgeving ten aanzien van het op de markt brengen van de medische hulpmiddelen, reclameregels en gunstbetoon en onderzoek.

Tevens begeleiden wij onze cliënten bij fusies en overnames, het aangaan van samenwerkingen en overige commercieel contracteren.

“Wij ontzorgen instellingen juridisch zodat zij zich volledig richten op hun maatschappelijke rol: het leveren van goede zorg.”

Niels Niggelie

[email protected] +31 6 21 25 28 31