Fusies, over­na­mes en samen­wer­kings­ver­ban­den

Heldere en evenwichtige afspraken zijn van groot belang

Onze dienstverlening nader toegelicht

Ontwerpen en structureren van de gewenste samenwerking

In de praktijk hebben zorginstellingen veelvuldig behoefte aan uiteenlopende vormen van samenwerkingen en partnerships. Het kan hierbij gaan om een incidentele samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst, een joint-venture vennootschap of een fusie of overname. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn heldere en evenwichtige afspraken van groot belang. Het betreft niet alleen afspraken over de samenwerking zelf, maar ook afspraken voor het geval partijen op een gegeven moment niet langer willen samenwerken. Een joint venture of een samenwerkingsovereenkomst kan bovendien in gevallen een goede voorloper zijn voor een fusie tussen de zorginstellingen of een overname van een zorginstelling. Hetzelfde geldt voor een bestuurlijke fusie. Met onze uitgebreide kennis van en ervaring met zorg gerelateerde wet- en regelgeving en ondernemingsrechtelijke expertise adviseren wij zorginstellingen regelmatig bij het ontwerpen en structureren van de gewenste samenwerking.

“We helpen instellingen de juridische randvoorwaarden op orde te krijgen, zodat zorgbestuurders zich kunnen bezighouden met innovatie.”