Start-ups

Het Finance law team heeft ervaring met het adviseren van startups en scale-ups

Onze dienstverlening nader toegelicht

Startup financiering

Ons team heeft veel ervaring met het adviseren van startups, onder meer over hoe de onderneming het beste kan worden gefinancierd in de verschillende fases van groei. Dat kan onder andere door middel van de uitgifte van aandelen, (bank)leningen of een tussenvorm zoals een converteerbare lening. Indien gewenst kan de benodigde documentatie worden opgesteld.

EYNovation en FinanceNavigator

Startups hebben naast juridisch advies vaak ook behoefte aan ander niet-juridisch advies. Wij werken daarom vaak samen met EY, zodat ook daarin kan worden voorzien. Zo zijn leden van het ons Finance law team verbonden aan ‘EYNovation’, een initiatief van EY dat zich richt op het ondersteunen van startups bij verschillende vraagstukken. Daarnaast is ons team verbonden aan FinanceNavigator, een door EY ontwikkelde tool die het ondernemers makkelijker maakt een professioneel financieel plan en gedetailleerde kasstroomprognose op te stellen. Wij adviseren ondernemers over de juridische uitwerking daarvan, waar nodig door het opstellen van financieringsovereenkomsten en overige juridische documentatie.

"Wij helpen u om het maximale rendement uit uw onderneming te halen."

Lorijn Kooij

lorijn.kooij@hvglaw.nl +31 88 407 10 00