Regulatory

Deskundig advies over alle wet- en regelgevingskwesties die van belang zijn voor de sector

Onze dienstverlening nader toegelicht

Marktregulering en -toezicht, mededingings- en publiekrecht, vergunningen en vrijstellingen

Het energie- & nutsvoorzieningenteam van HVG Law behandelt alle wet- en regelgevingskwesties met betrekking tot energie, afval en water, inclusief de regulering van elektriciteit, gas, warmte- en watervoorziening en infrastructuur, alsook mijnbouw, geothermie en kernenergie. We adviseren energiebedrijven en producenten, maar ook startups, projectontwikkelaars, dienstverleners, overheden, investeerders, banken, handelaren en (publiek- en privaatrechtelijke) netwerkbeheerders.

Expertise

Onze specialisten zijn nauw betrokken bij complexe transacties, procedures en projecten in de hele sector, die alle rechtsgebieden bestrijken, zoals:

  • energie- en contractenrecht
  • regelgeving & naleving
  • corporate en M&A
  • (project)financiering
  • publiek- en omgevingsrecht
  • inkoop en bouw
  • internationaal recht, EU- en mededingingsrecht
  • IE, branding en privacy
  • ADR, procesvoering en arbitrage