Car­ve-Out

Focus op kernactiviteiten door middel van het opsplitsen en afstoten van bedrijfsonderdelen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Afsplitsing van bedrijfsonderdelen – zet uitdagingen om in kansen

Bedrijfsonderdelen zijn vaak sterk met elkaar verweven door de gehele juridische structuur. Mede hierom dienen de juridische aspecten van carve-outs niet te worden onderschat. Carve-outs bieden echter ook voordelen, mogelijkheden en kansen die een grote impact kunnen hebben op uw organisatie.

Gesterkt door onze samenwerking met EY Tax, heeft het Corporate Restructuring team van HVG Law de expertise en kennis in huis om organisaties te assisteren bij de implementatie van carve-outs.

Efficiënte implementatie, van begin tot eind

HVG Law assisteert organisaties bij het afstoten van bedrijfsonderdelen. Onze dienstverlening begint met de ontwikkeling van een grondige plan van aanpak. Daarnaast kunnen wij assisteren bij de daadwerkelijke implementatie van de carve-out. Denk hierbij aan:

  • Het identificeren en adresseren van (wereldwijde) juridische aspecten en complicaties
  • Het oprichten en overdragen van juridische entiteiten
  • Het (grensoverschrijdend) overdragen van activa en passiva

“De juridische aspecten en uitdagingen van carve-outs dienen niet te worden onderschat. Dit geldt echter ook voor de kansen en mogelijkheden die carve-outs bieden.”