‘Zien is gelo­ven’

Gratis demo Legal Operations Platform

Event

Uitnodiging

Graag bie­den wij u een gra­tis één-op-éen demo aan van onze tech­no­lo­gie op het gebied van Con­tract Mana­ge­ment.

Indien u inte­res­se heeft in een deze demo, kunt u zich hier regi­stre­ren. Wij nemen ver­vol­gens con­tact met u op om een afspraak te maken. Even­tu­eel kunt u voor­keurs­da­ta opne­men in het open tekst­veld bij uw regi­stra­tie, dan hou­den wij daar uiter­aard reke­ning mee (15 maart 2021 is slechts een fic­tie­ve datum).

 

Details

Datum

maandag 15 maart, 2021

Schrijf nu in

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op