Webi­nar Cri­sis­be­sten­dig Onder­ne­men | 2 juni 2023

2 juni 2023 | 12.00 - 13.00 uur

Event

Uitnodiging

In deze tijd van opeen­vol­gen­de cri­ses die­nen (snel)groeiende onder­ne­min­gen steeds snel­ler stra­te­gi­sche beslis­sin­gen te nemen. Hier­voor dien je goed geïn­for­meerd te zijn en aan­pas­sings­ver­mo­gen te heb­ben. Aan­pas­sings­ver­mo­gen als per­soon, maar ook als onder­ne­ming.

Onze spe­ci­a­lis­ten behan­de­len dit the­ma van­uit ver­schil­len­de invals­hoe­ken: Legal, Tax en Repor­ting. Hoe voor­kom je pro­ble­men voor de mede­wer­kers, het bedrijf en het Bestuur en/of de Foun­ders van de onder­ne­ming? Hoe kan de WHOA een oplos­sing bie­den? Wat zijn over­we­gin­gen en te nemen acties van­uit Tax per­spec­tief en wat zijn gevol­gen voor je Repor­ting? Dit zijn enke­le vra­gen die zij zul­len behan­de­len, als­ook enke­le veel voor­ko­men­de valkui­len.

Jan Padberg (HVG Law) is de host van dit webi­nar. Het spe­ci­a­lis­ten­pa­nel bestaat uit: Robin de Wit (HVG Law), Erik de Heer (EY Tax) en Jan van der Windt (EY Repor­ting).

Heeft u inte­res­se in deel­na­me aan dit webi­nar? Schrijf u dan nu in. Aan deel­na­me zijn geen kos­ten ver­bon­den.

Wij kij­ken ernaar uit om u onli­ne te ont­moe­ten!

Details

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op