"Bij vastgoed transacties werken advocaten en notarissen samen om te komen tot waterdichte afspraken."

Victor Badal

Kandidaat-notaris

Victor Badal

Victor Badal

Real Estate | Civil Law Notaries | Amsterdam

Achtergrond

Victor is sinds december 2017 werkzaam als kandidaat-notaris binnen de expertise Real Estate en is gespecialiseerd in het (notariële) vastgoedrecht.

Als onderdeel van het notariële vastgoed team adviseert en assisteert hij bij transacties en de financiering van commercieel vastgoed of vastgoedondernemingen.

Expertise

Victor houdt zich onder meer bezig met het adviseren op het gebied van:

  • transacties (due dilligence, SPA, levering)
  • financieringen (leningen, hypotheek- en pandrechten) en
  • zakelijke en beperkte rechten (erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden)

Aanvullende informatie

Victor is in november 2017 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft in 2021 de KNB Beroepsopleiding afgerond.Contact information

victor.badal@hvglaw.nl +31 6 55 44 25 35