"Het vennootschapsrecht regelt de wijze waarop u vorm wenst te geven aan uw onderneming."

Robin Smit-Doesema

Advocaat

Robin Smit-Doesema

Robin Smit-Doesema

Corporate restructuring | Rotterdam

Achtergrond

Robin is werkzaam bij HVG Law LLP binnen de expertise Corporate restructuring en heeft ruim 8 jaar ervaring op het gebied van (inter)nationaal ondernemingsrecht en contractenrecht.

Expertise

Robin richt zich voornamelijk op nationaal en internationaal vennootschaps- en contractenrecht.

Tot haar aandachtsgebieden behoren onder meer:

  • Algemeen verbintenissen- en contractenrecht
  • Rechtspersonen- en vennootschapsrecht
  • (internationale) herstructureringen
  • Corporate governance vraagstukken

Aanvullende informatie

Robin is in oktober 2014 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting ‘Bedrijfsrecht’. Het onderwerp van haar scriptie betrof de grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen.

Robin is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.Contact information

[email protected] +31 6 21 25 26 45