Wat ver­an­dert er voor uw orga­ni­sa­tie?

Nieuwe handhavingsregels van de Belastingdienst voor inzet zelfstandigen

News

Miri­am Michiels, fis­ca­list bij EY Belas­ting­ad­vi­seurs, heeft dit stap­pen­plan opge­steld naar aan­lei­ding van de nieu­we hand­ha­vings­re­gels van de Belas­ting­dienst voor inzet van zelf­stan­di­gen. Zorg dat uw orga­ni­sa­tie klaar is voor de komen­de wij­zi­gin­gen! We den­ken uiter­aard graag op een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re wij­ze met u mee.

 

 

Meer weten over alles omtrent het onder­werp zzp? Klik dan hier