HVG Law ran­ked in Cham­bers Euro­pe Gui­de 2024

News

 

Cham­bers & Part­ners heeft op 14 maart de Cham­bers Euro­pe Gui­de 2024 met bij­be­ho­ren­de ran­kings bekend gemaakt.

Ons Energy & Natural Resources team is opnieuw geran­ked, waar­bij Jacqueline Feld weder­om in de Cham­bers review wordt genoemd als ‘Nota­ble Prac­ti­ti­o­ner’ .

Daar­naast heeft HVG Law zijn gewaar­deer­de posi­tie in de ran­kings voor Herstructurering/Insolventie besten­digd, met Robin de Wit opnieuw benoemd als ‘Nota­ble Prac­ti­ti­o­ner’.

Hier­on­der delen we met trots de recen­sies die we heb­ben mogen ont­van­gen van­uit het onder­zoek onder cli­ën­ten.

HVG Law is enorm trots op deze ran­kings in de Cham­bers Euro­pe Gui­de 2024 wel­ke wij heb­ben kun­nen rea­li­se­ren door en met onze toe­ge­wij­de teams en gewaar­deer­de cli­ën­ten.