Geslaag­de ver­koop van de busi­ness en acti­va van Van­Moof

News

Trots! Ons Insol­ven­cy & Restruc­tu­ring team onder lei­ding van cura­to­ren Jan Padberg en Robin de Wit rea­li­seer­den de geslaag­de ver­koop van Van­Moof.

Lees hier de pers­be­rich­ten van HVG Law en Lavoie.