The Legal 500 Coun­try Com­pa­ra­ti­ve Gui­de 2022

News

HVG Law advo­ca­ten Jan Padberg en Robin de Wit  heb­ben bij­ge­dra­gen aan The Legal 500 (Lega­lea­se) Coun­try Com­pa­ra­ti­ve Gui­de.

Deze landspecifieke Q&A geeft een over­zicht van de in Neder­land gel­den­de wet- en regel­ge­ving op het gebied van her­struc­tu­re­ring en insol­ven­tie.