Quin­ty Schin­kel in Mr. Maga­zi­ne Onli­ne

Starter van de week

News

In het juris­ten­blad Mr. Maga­zi­ne Onli­ne geeft kan­di­daat – nota­ris Quin­ty Schin­kel voor de rubriek ‘Star­ter van de weekeen kort inter­view over haar erva­rin­gen op het nota­ri­aat bin­nen Cor­po­ra­te M&A. 

Klik hier om dit inter­view te lezen.