Inter­view BNR Nieuws­ra­dio Saskia Vermeer – de Jongh

De impact van Schrems II op Nederlands bedrijven

News

Op 2 decem­ber 2021 sprak Part­ner Digi­tal, Cyber & Pri­va­cy Saskia Vermeer – de Jongh bij BNR Nieuws­ra­dio over de door­gif­te van per­soons­ge­ge­vens bui­ten de EU en wel­ke uit­da­gin­gen dit met zich mee­brengt voor onder meer Neder­land­se bedrij­ven.

Spe­ci­fiek gaat het om data van per­so­nen die opge­sla­gen wor­den door bedrij­ven. ‘Bedrij­ven die per­soons­ge­ge­vens door­ge­ven, dus pri­va­cy­ge­voe­li­ge gege­vens, via een cloud of ande­re manier, mogen dat niet zomaar doen. Dat kan al een pro­bleem zijn wan­neer de gege­vens van je per­so­neel in een cloud van Micro­soft staan, waar­van we niet zeker weten dat die gege­vens niet ook in de VS kun­nen wor­den beke­ken. Want daar geldt een ande­re pri­va­cy­wet dan in de EU’, leg­de Vermeer – de Jongh uit.

Luis­ter hier het frag­ment terug.