De Wet Homo­lo­ga­tie Onder­hands Akkoord (WHOA)

Alert

Nieu­we wet­ge­ving voor een Neder­land­se ver­sie van de Sche­me of Arran­ge­ment / Chap­ter 11 pro­ce­du­re treedt op 1 janu­a­ri 2021 in wer­king. Dit betreft de Wet Homo­lo­ga­tie Onder­hands Akkoord (de WHOA).

Het doel van deze wet is om Neder­land een effec­tie­ve en flexi­be­le manier te bie­den om levens­vat­ba­re onder­ne­min­gen te her­struc­tu­re­ren en fail­lis­se­men­ten te voor­ko­men.

 

 

"In case of financial trouble, seeking advice at an early stage is crucial to avert bankruptcy."

Robin de Wit

[email protected]