Merel Zwankhuizen per 3 okto­ber 2020 benoemd tot Equi­ty Part­ner

News

HVG Law heeft per 3 okto­ber 2020 een nieu­we Equi­ty Part­ner, Merel Zwankhuizen. Zij maak­te op 1 febru­a­ri 2020 de over­stap van Hout­hoff naar HVG Law om de nota­ri­ë­le onder­ne­mings­recht­prak­tijk ver­der uit te gaan bou­wen.  De benoe­ming van Merel sluit naad­loos aan op de inves­te­rings­agen­da van HVG Law.

 

Merel Zwankhuizen:

“HVG Law biedt een moder­ne omge­ving waar­in ik een nota­ri­ë­le onder­ne­mings­recht­prak­tijk kan lei­den die – intern en extern – vol­doet aan de wen­sen van deze tijd”

 

Jan Padberg, Mana­ging Part­ner HVG Law:

“We zijn enorm ver­heugd met deze benoe­ming die ons nota­ri­ë­le team ver­der ver­sterkt en een mooie impuls geeft aan de Rot­ter­dam­se onder­ne­mings­recht­prak­tijk”

 

Naast de benoe­ming van Merel tot Equi­ty Part­ner benoemt HVG Law Caspar van der Winden, Scarlett Snethlage en Simone Bougie tot Asso­ci­a­te Part­ner en ver­sterkt hier­mee haar lan­de­lij­ke onder­ne­mings­recht­prak­tijk.