Terug­kij­ken: webi­nar “Nu aan de slag voor een nieuw pen­si­oen­stel­sel in 2026” | 8 juli 2020

News

Op 8 juli 2020 orga­ni­seer­den HVG Law en EY het webi­nar “Nu aan de slag voor een nieuw pen­si­oen­stel­sel in 2026”. Hier­in infor­meer­den wij werk­ge­vers, werk­ne­mers en pen­si­oen­uit­voer­ders over het nieu­we stel­sel en rie­pen wij ze op om nu al aan de slag te gaan.

Heeft u het webi­nar gemist en wilt u deze graag terug­kij­ken? Kijk deze dan hier­on­der terug.