Her­struc­tu­re­ring en COVID-19: Van bedrei­ging naar kans

Alert

De impact van de corona­cri­sis op de eco­no­mie is onmis­ken­baar. De wereld pro­beert zich­zelf te her­pak­ken en na eni­ge maan­den zijn de con­tou­ren van het begin van het ‘nieu­we nor­maal’ in zicht. Behal­ve bedrei­gin­gen, biedt de corona­cri­sis kan­sen. Kan­sen om bedrijfs­pro­ces­sen te ver­nieu­wen, om de orga­ni­sa­tie anders te struc­tu­re­ren, om ster­ker uit deze corona­cri­sis te komen. Juist nu moe­ten kan­sen wor­den gepakt om bedrei­gin­gen duur­zaam voor te zijn.

Lees er alles over in onder­staan­de Law Alert.