Wet toetreding zorgaanbieders

Wet toetreding zorgaanbieders ("Wtza") en Wet toelating zorginstellingen ("Wtzi")

Alert

Sinds september 2017 hangt het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (“Wtza”) en het wetsvoorstel Aanpassingswet Wtza in de lucht.

Met de inwerkingtreding van beide wetsvoorstellen wordt de huidige toelatingsprocedure van de Wet toelating zorginstellingen (“Wtzi”) vervangen door een meldplicht en een vergunningsplicht.

Lees meer over de beoogde wijzigingen in deze Law Alert.