De impact van Machi­ne Learning & Arti­fi­ci­al Intel­li­gen­ce

Het wel of niet accepteren van een klant

News

In hoe­ver­re kun­nen finan­ci­ë­le instel­len beslis­sin­gen nemen voor of over (nieu­we) klan­ten op basis van ver­za­mel­de infor­ma­tie door nieu­we tech­no­lo­gie en hoe ver­houdt zich dat tot de AVG?

Beluis­ter hier de pod­cast van Emanuel van Praag

 

"Waarde toevoegen aan de cliënt verliezen wij nooit uit het oog. "

Emanuel van Praag

emanuel.van.praag@hvglaw.nl +31 6 29 08 40 45