De impact van Machine Learning & Artificial Intelligence

Het wel of niet accepteren van een klant

News

In hoeverre kunnen financiële instellen beslissingen nemen voor of over (nieuwe) klanten op basis van verzamelde informatie door nieuwe technologie en hoe verhoudt zich dat tot de AVG?

Beluister hier de podcast van Emanuel van Praag

 

"Waarde toevoegen aan de cliënt verliezen wij nooit uit het oog. "

Emanuel van Praag

emanuel.van.praag@hvglaw.nl +31 88 407 04 98