Wetsvoorstellen arbeidsrechtelijke aanpassingen zeevisserij en zeevaart

Alert

Recent zijn wetsvoorstellen ter ratificatie en implementatie van het ILO-Visserijverdrag uit 2007 en de Richtlijn (EU) 2017/159 ingediend. Het implementatiewetsvoorstel stelt een aantal wijzigingen omtrent de leef- en werkomstandigheden in de zeevisserij voor. Daarnaast maakt de wetgever gebruik van de gelegenheid de werkingssfeer van het maritieme arbeidsovereenkomstenrecht te verduidelijken. Momenteel zijn op de Nederlandse vissersvloot bij benadering 2.500 vissers werkzaam.

Lees meer >>