Wetsvoorstellen arbeids­rech­te­lij­ke aan­pas­sin­gen zee­vis­se­rij en zee­vaart

Alert

Recent zijn wets­voor­stel­len ter rati­fi­ca­tie en imple­men­ta­tie van het ILO-Visserijverdrag uit 2007 en de Richtlijn (EU) 2017/159 inge­diend. Het imple­men­ta­tie­wets­voor­stel stelt een aan­tal wij­zi­gin­gen omtrent de leef- en werk­om­stan­dig­he­den in de zee­vis­se­rij voor. Daarnaast maakt de wet­ge­ver gebruik van de gele­gen­heid de wer­kings­sfeer van het mari­tie­me arbeids­over­een­kom­sten­recht te ver­dui­de­lij­ken. Momenteel zijn op de Nederlandse vis­sers­vloot bij bena­de­ring 2.500 vis­sers werk­zaam.

Lees meer >>