Het Nederlands implementatievoorstel van de herziene Detacheringsrichtlijn

Alert

Op 29 mei 2018 heeft het Europees Parlement de Richtlijn 2018/957/EU (de “herziene Detacheringsrichtlijn”) aangenomen. Daarmee wordt de sinds 1996 geldende Detacheringsrichtlijn herzien. Nationale wetgevers moeten uiterlijk op 30 juli 2020 de herziene Detacheringsrichtlijn in nationaal recht hebben omgezet. Daartoe is op 20 mei 2019 het (Nederlandse) concept wetsvoorstel implementatie herziene detacheringsrichtlijn gepubliceerd. Dit wetsvoorstel brengt ingrijpende gevolgen mee voor de transnationale detachering van werknemers naar Nederland.

Lees meer >>

"Arbeidsrechtelijke zaken worden vaak onderschat. Goed juridisch advies voorkomt problemen."

Emilie Boot

emilie.boot@hvglaw.nl +31 88 407 02 12