Het detacheren van werknemers in de EU

Alert

De regels betreffende het detacheren van werknemers binnen de EU zijn de afgelopen jaren meermaals gewijzigd en aangevuld. In 2016 resulteerde de omzetting van de handhavingsrichtlijn in Nederlandse wetgeving in een verduidelijking van zowel de definitie van de term detachering, als van de verantwoordelijkheden van de autoriteiten om toe te zien op naleving van de Europese detacheringsrichtlijn.

Lees meer >>