HVG Logo

De arbeidsrechtelijke informatierichtlijn: meer dan informatie alleen!

Op 16 april 2019 nam het Europese Parlement de ‘herzieningstekst’ van de EU Informatierichtlijn aan. Deze herzieningstekst kan ingrijpende gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van veel werkgevers.

Door de herzieningstekst van de EU Informatierichtlijn moet de Nederlandse wetgever vóór april 2022 diverse maatregelen treffen.

Lees verder >>


Contactpersonen:

Emilie Boot
Advocaat Arbeidsrecht
T: +31 88 407 0212
E: emilie.boot@hvglaw.nl

Erick Hagendoorn
Advocaat Arbeidsrecht
T: +31 88 407 0320
E: erick.hagendoorn@hvglaw.nl