De arbeidsrechtelijke informatierichtlijn: meer dan informatie alleen!

Alert

Op 16 april 2019 nam het Europese Parlement de ‘herzieningstekst’ van de EU Informatierichtlijn aan. Deze herzieningstekst kan ingrijpende gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van veel werkgevers.

Door de herzieningstekst van de EU Informatierichtlijn moet de Nederlandse wetgever vóór april 2022 diverse maatregelen treffen.

Lees verder >>