Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap

Jaarboek 2019

Alert

HVG Law LLP heeft in samenwerking met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP onlangs de 2019 editie van het Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap uitgebracht.

Er gebeurt veel. Veranderingen volgen elkaar met grote snelheid op. Ook arbeidsvoorwaardelijk sorteert dit effect. Advocaten en adviseurs verbonden aan  HVG Law LLP en EY Belastingadviseurs LLP en bespreken in deze editie van het Jaarboek op multidisciplinaire wijze diverse onderwerpen die dagelijks voorkomen in de praktijk.

Alle onderwerpen die in dit jaarboek aan bod komen, zijn schering en inslag in de dagelijkse praktijk en zijn zo mogelijk behandeld vanuit arbeidsrechtelijk, medezeggenschapsrechtelijk, pensioenrechtelijk, fiscaal en sociaalzekerheidsrechtelijk perspectief. Beoogd is vanuit het systeem duidelijk te maken wat moet en wat kan. Er is dus voor gekozen om op basis van een dagelijks onderwerp vanuit het algemene concreet te worden. Zo kan proactief in plaats van reactief worden gestuurd en is optimaal gebruik van dit boek door onder andere HR-managers en OR-leden ge(waar)borgd.

 

Meer info/bestellen >>

Meer info?

Joost van Ladesteijn

joost.van.ladesteijn@hvglaw.nl +31 88 407 02 40