Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Alert

Het valt niet te ontkennen: de telecomsector maakt tegenwoordig een cruciaal onderdeel uit van onze samenleving. Dit biedt voor veel partijen kansen, maar brengt aan de andere kant ook significante risico’s met zich mee. Dat de politiek zich hier inmiddels ook van bewust is blijkt uit het wetsvoorstel “Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie” dat onze staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (hierna de “Staatssecretaris”) bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

Dit wetsvoorstel moet voorkomen dat “een op basis van geopolitieke motieven handelende partij” een te grote invloed krijgt op vitale delen van de Nederlandse telecomsector. Het risico bestaat dat van deze invloed misbruik zal worden gemaakt met potentieel maatschappelijk ontwrichtende effecten als gevolg. Ook ligt het risico van misbruik door op grote schaal de vertrouwelijkheid van communicatie te schenden op de loer.

Opmerkelijk is dat de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna de “AARvS”) een aantal belangrijke kritische kanttekeningen heeft geplaatst bij dit wetsvoorstel en dientengevolge tegen het indienen ervan heeft geadviseerd.

Lees verder >>