Verzekeren van overnamerisico’s

Alert

De overnamemarkt trekt weer aan. Een ‘nieuw’ fenomeen zijn verzekeraars die een ‘warranty & indemnity insurance’ aanbieden om de risico’s van claims onder garanties en vrijwaringen te verzekeren. Wat houdt dit in?

Een warrantv & indemnity insurance is echter geen nieuw product. Al ruim 20 jaar lang bestaat de mogelijkheid om deze risico’s te verzekeren. De verzekering lijkt echter in opmars te zijn. De toename kan op verschillende wijzen worden verklaard: de overnamemarkt is na de crisis een verkopersmarkt geworden, waardoor verkopers zich kunnen permitteren om (nog meer) risico-avers te handelen. Daarnaast is de markt voor deze gespecialiseerde verzekeringen geprofessionaliseerd. Gerenommeerde verzekeraars hebben ingezet op het succes van dit product, en een specialistisch team aangenomen voor dit product. Ook zijn de kosten van de verzekering de afgelopen jaren sterk afgenomen.

Lees verder >>