Digitalisering faillissementsprocedure

Alert

De huidige faillissementsprocedure is nog steeds grotendeels een papieren procedure. De curator – die wordt aangewezen door de rechtbank en met voorrang in zijn kosten wordt voldaan vanuit de activa van de failliete organisatie – wordt geconfronteerd met veel procedurele voorschriften die de nodige tijd en geld kosten. Om beter bij de huidige tijd aan te sluiten, heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor deze procedure op grote lijnen wordt gedigitaliseerd. Deze ‘herijking’ moet ook de nodige maatschappelijke kosten besparen.

Naast de digitalisering krijgen de curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Ook wordt bet insolventieregister verbeterd. Een eerder voorstel is minder succesvol verlopen en bet lijkt alsof daarvan is geleerd. Het nieuwe wetsvoorstel lijkt minder rigoureuze veranderingen te bevatten, en bet gebruik van de voorgestelde digitalisering is minder dwingend dan het eerdere voorstel.

Lees verder >>