De financiële consument in het big-datatijdperk

Alert

In de financiële sector wordt steeds meer gebruikgemaakt van nieuwe data-gedreven technieken als machine learning, profiling en geautomatiseerde besluitvorming.

Sommige toepassingen van deze technieken hebben relatief weinig impact. Zo gebruikt Danske Bank machinelearningtechnieken om te bepalen hoe een klant het liefst benaderd wil worden (per telefoon, e-mail of brief). Meer impactvol is het echter al dat Danske Bank deze technieken ook gebruikt om te bepalen, wanneer welke producten voor een klant relevant kunnen zijn. Zo wordt machine learning door Danske Bank gebruikt om te achterhalen wanneer de klant van baan wisselt en dus behoefte zal hebben aan financieel advies. Een volgend niveau bereikt het crowdfundingbedrijf Funding Circle dat mede afhankelijk van hoe de klant Funding Circle benadert (via welk medium en welk tijdstip) het risiconiveau van een lening die verstrekt wordt aan deze klant inschat en op basis van deze inschatting het renteniveau van deze lening bepaalt.

In zijn artikel in het Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken verkent HVG Law advocaat Emanuel van Praag de diverse juridische implicaties van en discussiepunten bij toepassing van machine learning,profiling en/of geautomatiseerde besluitvorming binnen de financiële sector. Daarmee beoogt het artikel een aanzet te geven tot discussie en relevant te zijn voor juristen in de financiële sector en wetenschappers, beleidsmakers en toezichthouders die zich op de financiële sector richten.

Lees verder >>

"Waarde toevoegen aan de cliënt verliezen wij nooit uit het oog."

Emanuel van Praag

emanuel.van.praag@hvglaw.nl +31 88 407 04 98