Inter­view part­ner Sij­men de Lan­ge op BNR Nieuws­ra­dio

Interview

News

Part­ner Sij­men de Lan­ge (Lea­der Cor­po­ra­te M&A) werd 17 decem­ber 2018 gein­ter­viewd op BNR Nieuws­ra­dio over fami­lie­be­drij­ven en pri­va­te equi­ty par­tij­en die elkaar steeds vaker weten te vin­den als het gaat om finan­ci­ë­ring en opvol­ging

Klik hier om het inter­view te beluis­te­ren.

Meer info?

Sij­men de Lan­ge

sijmen.de.lange@hvglaw.nl +31 6 29 08 37 50