Toch geen ein­de van de pre-pack?

Alert

Er lijkt toch geen defi­ni­tief ein­de te komen aan de pre-pack prak­tijk in Nederland. Dit leek het geval te zijn na het arrest van het Europese Hof van Justitie (het “Hof”) van 22 juni 2017 inza­ke de pre-pack van Kinderopvangbedrijf Estro.

In dit arrest oor­deel­de het Hof dat er bij een pre-pack spra­ke is van over­gang van onder­ne­ming en dat alle werk­ne­mers der­hal­ve van rechts­we­ge mee over had­den moe­ten gaan naar de koper (Smallsteps). Sinds dit arrest bestaat er onze­ker­heid over de toe­pas­sing van de pre-pack in haar hui­di­ge vorm.

Ook de ver­an­ke­ring van de pre-pack in de Nederlandse wet­ge­ving laat op zich wach­ten. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (het ‘’Gerechtshof’’) heeft deze onze­ker­heid nu voor een deel weg­ge­no­men met haar arrest van 17 juli 2018 inza­ke de pre-pack van gar­na­len­be­drijf Heiploeg en de recht­bank Noord-Holland eer­der al met de uit­spraak inza­ke het fail­lis­se­ment van uit­vaart­kis­ten­bou­wer Bogra.

Lees verder>>