Toch geen ein­de van de pre-pack?

Alert

Er lijkt toch geen defi­ni­tief ein­de te komen aan de pre-pack prak­tijk in Neder­land. Dit leek het geval te zijn na het arrest van het Euro­pe­se Hof van Jus­ti­tie (het “Hof”) van 22 juni 2017 inza­ke de pre-pack van Kin­der­op­vang­be­drijf Estro.

In dit arrest oor­deel­de het Hof dat er bij een pre-pack spra­ke is van over­gang van onder­ne­ming en dat alle werk­ne­mers der­hal­ve van rechts­we­ge mee over had­den moe­ten gaan naar de koper (Small­steps). Sinds dit arrest bestaat er onze­ker­heid over de toe­pas­sing van de pre-pack in haar hui­di­ge vorm.

Ook de ver­an­ke­ring van de pre-pack in de Neder­land­se wet­ge­ving laat op zich wach­ten. Het Gerechts­hof Arn­hem-Leeu­war­den (het ‘’Gerechts­hof’’) heeft deze onze­ker­heid nu voor een deel weg­ge­no­men met haar arrest van 17 juli 2018 inza­ke de pre-pack van gar­na­len­be­drijf Hei­ploeg en de recht­bank Noord-Hol­land eer­der al met de uit­spraak inza­ke het fail­lis­se­ment van uit­vaart­kis­ten­bou­wer Bogra.

Lees verder>>