Toch geen einde van de pre-pack?

Alert

Er lijkt toch geen definitief einde te komen aan de pre-pack praktijk in Nederland. Dit leek het geval te zijn na het arrest van het Europese Hof van Justitie (het “Hof”) van 22 juni 2017 inzake de pre-pack van Kinderopvangbedrijf Estro.

In dit arrest oordeelde het Hof dat er bij een pre-pack sprake is van overgang van onderneming en dat alle werknemers derhalve van rechtswege mee over hadden moeten gaan naar de koper (Smallsteps). Sinds dit arrest bestaat er onzekerheid over de toepassing van de pre-pack in haar huidige vorm.

Ook de verankering van de pre-pack in de Nederlandse wetgeving laat op zich wachten. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (het ‘’Gerechtshof’’) heeft deze onzekerheid nu voor een deel weggenomen met haar arrest van 17 juli 2018 inzake de pre-pack van garnalenbedrijf Heiploeg en de rechtbank Noord-Holland eerder al met de uitspraak inzake het faillissement van uitvaartkistenbouwer Bogra.

Lees verder>>