HVG Logo

Wijzigingen herziening Detacheringsrichtlijn en WagwEU

Tijdelijk in een andere EU-lidstaat gedetacheerde werknemers moeten gelijk loon krijgen voor gelijk werk op dezelfde plaats. Deze regels zijn op 29 mei jongstleden door het Europees Parlement goedgekeurd en daarmee is de herziening van de Detacheringsrichtlijn aangenomen. Na een omzettingstermijn van twee jaar zal in medio 2020 de herzieningsrichtlijn worden ingevoerd.

De herzieningsrichtlijn beoogt hiermee de positie van de gedetacheerde werknemer te verbeteren en een gelijk speelveld te creƫren. De belangrijkste aanpassingen hebben wij voor u samengevat in deze law alert.

Lees verder >>