Wijzigingen herziening Detacheringsrichtlijn en WagwEU

Alert

De herzieningsrichtlijn beoogt hiermee de positie van de gedetacheerde werknemer te verbeteren en een gelijk speelveld te creëren. De belangrijkste aanpassingen hebben wij voor u samengevat in deze law alert.

Lees verder >>