Wij­zi­gin­gen her­zie­ning Deta­che­rings­richt­lijn en Wag­wEU

Alert

De her­zie­nings­richt­lijn beoogt hier­mee de posi­tie van de gede­ta­cheer­de werk­ne­mer te ver­be­te­ren en een gelijk speel­veld te cre­ë­ren. De belang­rijk­ste aan­pas­sin­gen heb­ben wij voor u samen­ge­vat in deze law alert.

Lees verder >>