PSD2: ver­gun­ning­aan­vraag start van­af 6 juli 2018

Alert

HVG Law heeft de nieu­we wet­ge­ving op het gebied van PSD2, in de vol­gen­de bro­chu­re voor u in kaart gebracht. Uiter­aard zijn wij meer dan bereid om u te hel­pen bij het bepa­len van de gevol­gen van PSD2 voor uw orga­ni­sa­tie.

Lees verder >>